Proč najímat srbské pracovníky?

Nezaměstnanost v České republice je nejnižší od roku 1997 a dosahuje pouze hodnot pod 3 %. I to je jeden z důvodů, proč se čeští podnikatelé neustále častěji přiklání k možnosti zaměstnávat kvalifikované cizince. V posledních letech se mnoho mluví o náboru pracovníků ze Srbska – a má to svůj důvod. Srbové jsou vzdělání, nenároční a schopni se přizpůsobit českým podmínkám.

Nízká nezaměstnanost nutí zaměstnavatele hledat v zahraničí

S velmi nízkou nezaměstnaností na majitelé podniků dopadá skutečnost, že na trhu práce je čím dále tím méně odhodlaných a pracovitých dělníků z České republiky. Pokud je potřeba rychle nabrat stovky pracovníků, nemají dnes podnikatelé mnohdy na vybranou. Musí sáhnout po možnosti náboru ze zahraničí. Čím dál častěji tak vybírají právě srbské pracovníky, o které v současnosti není nouze. Pokud je jejich nábor proveden precizně a správně, takové řešení se často opravdu vyplatí.

Díky režimu Srbsko ještě jednodušší nábor

Zaměstnávání srbských pracovníků usnadnil i režim Srbsko, který v roku 2018 přijala vláda ČR. Cílem tohoto programu je zrychlit udělení zaměstnanecké karty pro konkrétního zaměstnance. Podnikatel, který zaměstnává více než 10 zaměstnanců, může touto cestou zažádat ministerstvo průmyslu a obchodu o zařazení do programu. To následně vyrozumí další resorty. Nejjednodušší a nejschůdnější cestou pro zaměstnavatele však pořád zůstává nábor přes spolehlivou personální agenturu.

Srbové v Česku jsou vzdělaní a pracovití

V dnešní době neplatí předsudky o tom, že jsou Srbové nebezpeční a nevzdělaní přistěhovalci. Špatná situace v Srbsku, vysoká nezaměstnanost, vojnové konflikty nebo příliš vysoké ceny vyhání pracovat do zahraničí i mnoho vzdělaných lidí, kteří nedokáží najít uplatnění doma. Je totiž nepsaným pravidlem, že na západ se za prací dostanou jen ti nejodhodlanější. Před svým příchodem musí v rámci přijímacího řízení ve spolehlivé personální agentuře projít administrativním procesem, několika výběrovými koly či testingem na danou pozici.

Do fabrik se tak dostávají vyučení lidé, kteří jsou ochotni pracovat mnohem tvrději, aby mohli domů zasílat co nejvíce financí svým blízkým domů do Srbska. Situace je totiž taková, že doma mají o dvě třetiny nižší platy, ale přibližně stejné náklady na živobytí.

Pokud vám s náborem pomáhá agentura, jde všechno hladce

I nábor srbských pracovníků má však svá úskalí. Od náročného výběru vhodných uchazečů, přes legislativní proces až po příjezd pracovníků do firmy. Tím to však nekončí, protože zaměstnavatel nikdy neví, jak se zaměstnanec adaptují do života v Česku. Strašákem v rámci spolupráce se srbskými agenturami je pro mnohé české podnikatele navíc i možnost, že zahraniční agentura si za zprostředkování práce bere od uchazečů jednorázové poplatky případně strhává část mzdy, co na českou společnost vrhá velmi zlé světlo.

V agentuře Hebl Group se k zájemcům o práci z ciziny chováme korektně, vysvětlujeme jim pracovní nabídky a všechny dokumenty poskytujeme v jejich jazyce. Navíc jsme na spolupráci licencovaní také v zemích náboru.