Jak na bezpečnou práci i během pandemie

Pandemie koronaviru je jednou z největších výzev, jaké musí lidstvo za poslední desetiletí čelit. Každý z nás má proto velkou odpovědnost při dodržování bezpečnostních nařízení. A to platí hlavně na pracovišti. Připomeňme si, jak se při práci mimo domov starat o zdraví sebe i svých kolegů.

Bezpečnost práce představuje pro každého zaměstnance klíčový prvek při výběru zaměstnavatele. Právě proto je velmi důležité, aby zaměstnavatel dokázal nastavit správná opatření v souvislosti se zamezením šíření onemocnění Covid-19 na pracovišti. Všechna odpovědnost však neleží jen na jeho ramenou – svou nenahraditelnou úlohu sehrávají i zaměstnanci, kteří by měli vědět, jak se na pracovišti chovat v zájmu ochrany zdraví.

 

Hygiena a osobní ochranné prostředky

Základním principem zpomalení přenosu nákazy je zamezení kontaktu. Zkuste tedy omezit podávání rukou na pracovišti a také dodržujte odstup minimálně 2 metry od všech svých kolegů. Pokud to není možné, využívejte ochranná rouška nebo respirátory. Obecně platí, že další ochranné prostředky, jako třeba brýle nebo rukavice, v práci nosit nemusíte. Velmi účinné je také časté větrání prostor.

Umývejte si ruce vodou a mýdlem vždy po příchodu do práce, před odchodem a po příchodu z přestávky, a také po schůzkách či jednáních s dalšími osobami. Pokud nemáte k umývání rukou prostor, použijte alespoň dezinfekční gel nebo roztok.

 

Organizujte si práci jinak

V rámci minimalizace setkávání se s dalšími lidmi je nejlepší, pokud všechna setkání či jednání omezíte na absolutní minimum. Velmi dobrou náhradou se v tomto období stávají telefonické hovory nebo videokonference. Pokud je to možné, domluvte se s kolegy na odstupňovaných začátcích práce, kdy každý z vás bude přicházet na pracoviště v jinou dobu a také z něho jindy odcházet. To se pak týká i obědové přestávky.

 

Neberte to na lehkou váhu

I když se může zdát, že nošení roušky nebo držení odstupu je mezi blízkými kolegy nepohodlné či dokonce nepříjemné, je potřebné si na tyto nové prvky spolupráce zvyknout. Nestyďte se proto za to, že tímto způsobem chcete ochraňovat zdraví sebe, svých kolegů a konec konců i své rodiny. To samé platí o pravidelné dezinfekci rukou, pracovních nástrojů nebo okolí pracoviště. Jako zaměstnanec má každý z nás povinnost chovat se odpovědně a tak, aby se nikdo nemusel na pracovišti obávat o své zdraví.